امروز شنبه 16 آذر 1398
dadkhast-layehe.cloob24.com
1

طلاق توافقی

دادگاه:  شعبه. عمومی حقوقی خانواده.                    

  تاریخ جلسه:  ././1395

طرفین دادرسی:  خواهان ها: 1- آقای سینا  2- خانم مینا   

شماره پرونده: 95.

موضوع دادرسی: طلاق توافقی

منضمات دادخواست: کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی زوج و زوجه و عقدنامه

رای دادگاه:

در خصوص دادخواست آقای سینا و خانم مینا به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)و طلاق با توافق با توجه به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت فی مابین زوجین اصرار بر جدایی دارند و با عنایت به اینکه زوجین مطابق توافق به عمل آمده در مورد مهریه و جهیزیه و نفقه زوجه و حضانت و ملاقات فرزند و اجرت المثل و غیره به شرح ذیل توافق کرده اند.

1- زوجه "مهریه استحقاقی" خود را در قبال اخذ طلاق به زوج بذل می نماید و زوج نیز قبول بذل می نماید.2- زوجه فاقد جهیزیه می باشد3- زوجه نسبت به نفقه و اجرت المثل و نحله ادعایی ندارد. 4- زوجه  با توجه به اقرار خویش و حسب گواهی پزشکی به شماره12181 دوشیزه و باکره می باشد. 5- زوجین نسبت به یکدیگر ادعایی ندارند. لذا دادگاه مستندا به مواد 26 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب19/12/1391 و ماده 1145 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش و طلاق زوجه صادر و اعلام نموده و به زوجین اجازه داده می شود در معیت یکدیگر به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و با توجه به موارد توافق از قسم بائن غیرمدخوله طلاق اجرا و ثبت نمایند و رعایت مواد31 و37 قانون صدرالذکر و سایر شرایط لازمه شرعی و قانونی از سوی دفترخانه الزامی است و گواهی صادره چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و قطعیت آن به دفترخانه تسلیم نشود و یا مدارک لازمه را ارائه ننمایند از اعتبار ساقط است و گواهی صادره حضوری بوده و زوجین حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را ساقط نموده و گواهی صادره قطعی و قابلیت اجرا دارد.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه